dilluns, 1 d’abril de 2013

Violència Sexual: Apunts per la intervenció en la recuperació

Davant la negació i justificació de la violència masclista, i particularment la violència sexual i la seva invisibilitat social, cal tot el contrari: anomenar-la, detectar-la, i reconèixe-la com a tal. Mostra com les interaccions en la societat patriarcal estan construïdes sobre estructures de dominació.

Tota la informació específica referent al tema tractat que es pugui donar a una dona que hagi patit una situació de violència, alleujarà l'ansietat i el patiment, acompanyar-la en el seu procés de decissió, tant a nivell terapèutic com judicial. ( veure posts anteriors http://elditalanafra.blogspot.com.es/2013/01/violencia-sexual-demostracio-de-poder.html i també http://elditalanafra.blogspot.com.es/2013/02/violencia-sexual-demostracio-de-poder.html )

La intervenció professional en primer lloc ha de comprendre la situació, centrar l'atenció sobre les dificultats i les possibles solucions a les primeres necessitats que sorgeixin.

Ajudar a reendreçar el relat de la vivència, podem ajudar a trencar amb el mite que "callant s'oblida", el que es calla roman allotjat en el psiquisme amb tota la seva potència patògena i tòxica. Ajudar a trencar la cuirassa del silenci i del secret, és un primer pas molt important i s'ha de reconèixer verbalment el coratge i la valentia per fer-ho.

Es pot transformar i reduir tot el conjunt de tensió, angoixa, ansietat, malestar, irritabilitat, malsons, pors,... produïts pel fet traumàtic, reprocessar per a integrar dins la línia de vida de la persona. Construir un espai transicional perquè això sigui possible, com a professionals especialitzats/des per construir aquest espai és necessari un vincle, que serà transitori per fer aquest procés de transformació, de la crisi pròpia pel patiment de la violència a l'actitud reflexiva i crítica que contribuirà al procés de desvictimització.

Cada persona té el seu particular estil i tempus, s'ha d'actuar amb molt respecte, creant un ambient facilitador i segur.

3 elements bàsics de la intervenció en la recuperació:

  • Holding Function: Les i els professionals actuen com a suport segur, han de contenir emocionalment, i ho ha de fer amb: la seva actitud postural, l'elecció de les paraules, el seu to de veu, la seqüència i el ritme de les preguntes, l'assentiment amb el cap, sostenir la mirada,...configurant una presència contenidora i no intrussiva.
  • Take Care Function:  Les i els profesisonals ha de ser confiable i sensible a les necessitats d'atenció, cura i escolta. No ha de jutjar el que la persona li vol transmetre, ni el va fer o no en el moment de l'agressió o posteriorment. S'ha d'identificar amb els senitments de la persona i posar paraules als sentiments experimentats. Normalitzar la simptomatología post-traumàtica. Cal neutralitzar la tensió psíquica sense fer intromissions.
  • Nutritional Function: Davant la rauxa, l'enuig, la desesperació, retraiment,...la dona que ha patit la violència necessita comprensió i acompanyament, requereix paraules i actituds que li donin calma i la sostinguin per reduir el patiment, proveïnt-li de confiança bàsica i cert grau de seguretat, estimulant les relacions amb l'exterior per reduir les tensions.

Aquestes funcions bàsiques s'han de desenvolupar en sessions individuals, en entrevistes  psicològiques d'una hora de duració, que permetran posar en marxa els primers mecanismes de reprocessament: fusionar imatges, associar records, paraules, sensacions,...desensibilitzar-les per treure la càrrega emocional negativa i tòxica, amb ajuda de tècniques especialitzades i exercicis de visualització, per recuperar la força i confiança en els seus propis recursos personals.

Les i els professionals que tinguin interés en aquests temes requereixen d'una formació especialitzada amb perspectiva de gènere, i prèviament un anàlisi autocrític personal de revisió de prejudicis i tòpics sexistes, per poder fer una intervenció responsable i efectiva. Els familiars i amistats han de seguir també aquestes consignes aquí citades per convertir-se en co-terapeutes i no victimitzar més amb les seves actituds i comentaris.

Ruben Sanchez Ruiz
@RobenFawkes

PD: Els breus apunts aquí tractats, per una banda són una introducció per despertar l'interés sobre el tema, convidant a realitzar diferents formacions, i per altra tenen la funció d'evitar la cronficació de la simptomatología post-traumàtica.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...