dimarts, 1 de novembre de 2011

El masclisme a l'esquerra, masclisme-leninisme

En aquest post tradueixo i faig un resum d'un article molt interessant escrit per Patrícia García, com alguns sectors de la esquerra que identifiquen del feminisme com a lliberal i burgés, el masclista-leninista, considera que la lluita de les dones divideix a la classe obrera.
En primer lloc obvia la literatura feminista marxista (Alexandra Kollontai, Heidi Hartmann, Maria Rossa dalla Costa, Sheila Rowbotham, Giulia Adinolfi, Batya Weinbaum, Angela Davis y un largo etc.)

Exposa diferents arguments que s'utilitzen i que hem de destruir:

Argument nº 1: “Les dones ja han aconseguit la igualtat formal i real, el patriarcat ha acabat".
De entre les raons del nou masclisme d'esquerres, potser sigui de les més febles, la idea que les dones ja han aconseguit la igualtat, "perquè el model de dona=mestressa de casa cada cop és més residual". El nou masclisme accepta l'emancipació de la dona, la seva sortida de l'espai privat, encara que té seriosos problemes per acceptar les seves conseqüències. Són moltes dades que posen en qüestionament, per exemple:
· L'esquerda salarial entre homes i dones supera el 21% en 2010 (que pot variar segons els paràmetres del tipus de feina, contracte,jornada, activitat,... [2] .
· En els darrers 10 anys, l'atur femení no ha baixat del 11%, davant el 6,06% dels homes (Datos de la Encuesta de Población Activa).
· La tasa d'activitat femenina era del 52,6% al 2010, i del 67,7% dels homes (dades que amaguen i invisibilitzen el treball domèstic i de cura )
· El 95,6% de les persones inactives que no busquen feina per raons familiars són dones (2010, EPA).
· El 95,9% de les excedencies per atenció de les criatures corresponen a mares (Tesorería General de la Seguridad Social, 2009).
· El 82,4% de les excedencies per la cura de persones depenents són de dones (Tesorería General de la Seguridad Social, 2007).
· El 88,4% de persones que pateixen violència intrafamiliar són dones (datos de 2005, Instituto de la Mujer)
· L'any 2010, van assassinar 73 dones, a mans de les seves parelles o ex-parelles, i van ser assassinats 7 homes (Dades de l'Observatori contra la Violencia de Génere).
Argument nº 2: “El feminisme divideix a la classe obrera. És una ideología burgesa”.
És veritat que l'origen del feminisme és burgés, és el moviment sufragista i la lluita pels drets civils de les dones (Mary Wollstonecraft), però el mateix es podría dir del socialisme (Saint Simon, Fourieur, Proudhon…Així cal destacar que també va existir un feminisme popupar al s.XIX, tradicionalment silenciat, un exemple Flora Tristán (1803-1844).
La classe obrera ja està dividida, de fa segles, les dones han patit triple opressió, és el capitalisme i el patriarcat el que divideix i reprodueix la desigualtat pels seus interessos. El moviment obrer hauria de superar els seus propis prejudicis masclises, articular les lluites emancipadores,...el capitalisme és l'únic que divideix.

Argument nº 3: “Les lluites específiques de les dones exclouen als homes”
Existeix una corrent dins del moviment que reinvindica la diferència i la lluita contra "lo masculí", però no tot el moviment, el feminisme vol la igualtat entre dones i homes, acabar amb les discriminacions, opressions de l'estructura patriarcal, com diu Kollontai aconseguir l'autodeterminació de totes i tots.
Per tant la implicació dels homes, és part de l'estratègia de transformació, també serán beneficiaris, de trencar "l'armadura de gènere", de gaudir de la paternitat, de l'emotivitat,... 
Els espais limitats per a dones, tenen sentit a plantejar estratègies des de la pròpia vivència i experiència, però es requereix de la complicitat de la resta de treballadors i treballadores. 
Correspon als companys homes reclamar de forma activa el seu rebuig al patriarcat, amb un compromís de conciència ferm. Els masclistes-leninistes diuen que "són coses de dones per a dones" . Els veritables homes d'esquerra es sumen a la lluita antimasclista perquè beneficia a tota la classe social obrera.

Argument nº 4: “En les nostres organitzacions no es discrimina a les dones. Nosaltres no reproduïm dinàmiques patriarcals”.
Creure en la puresa i neutralitat de la pròpia organització és una mostra d'idealisme, les organitzacions mixtes com totes les institucions del patriarcat estan contaminades. Homes i Dones ja arribem a l'organització amb un bagatge de socialització, basat en la interiorització de valors i relacions de poder que actuen a un nivell molt inconscient. (la dona com a objete sexual, subordinació, exclussió,... també les pròpies estructures de l'organització poden reproduir desigualtats de gènere preexistents, per tant s'ha d'actuar per canviar-ho, prendre mesures: l'acció positiva, les polítiques de quotas, la potenciació de la participació de dones, campanyes,formació especialitzada són fonamentals. Els sistemes meritocràtics reprodueixen les desigualtats existents, el laissez-faire no és una bona opció, confiem de la mateixa manera en les dinàmiques dels mercats per resoldre les desigualtats?
Hem d'afrontar aquesta realitat, no pot quedar la lluita en mer discurs, s'ha de dur a la pràctica. Les poques eines que es disposen actualment, citade en l'anterior paràgraf ajuden a dignificar el treball de les companyes, a crear referents femenins, desmenteixen prejudicis i mites,... 

Argument nº 5: “Els homes estem perseguits, s'ha anul·lat la nostra pressumpció d'innocencia. Els homes pateixen violència de gènere igual que les dones"
L'argument simplista propi de Intereconomia, és que ara la realitat s'ha invertit i els homes estan oprimits per les dones, són victimes del "matriarcat",...increible però són arguments actuals.
Les últimes lleis de protecció a les dones, i contra la violència masclista, ha fet esclatar el neomasclisme, que intenta donar els darrers "coletazos". Les denúncies falses són el 0.01% de les presentades. El sistema masclista actual continúa sense creure en el testimoni de les dones.
Aquestes mesures pel moviment feminista són del tot insuficient.
Zizek distingeix entre violència subjetiva i la violència objetiva. La primera és aquella que supera "el nivell de normalitat": el nivell 0 de violència: per exemple: l'assassinat d'una dona a mans de la seva exparella. La violència objetiva és la que s'executa diàriament, per part del sistema de forma quotidiana: la sobreexplotació, la doble-triple jornada, la reducció a objecte sexual, la dominació psicològica, etc., en definitiva la violència estructural, de la qual els maltractaments en l'àmbit de la parella i la familia són la punta de l'iceberg, els maltractaments són la conseqüència d'una dominació prèvia , perllongada i acumulativa. 
És urgent des del feminisme socialista, realitzar una dura crítica al feminisme institucional, respecte a la intervenció respecte les estructures que potencien la violència objectiva i subjectiva.
Com a conclusió: les relacions entre marxisme i feminisme, han estat conflictives; ja ho deia Heidi Hartmann que es tractava d'un "matrimoni infeliç". El marxisme és una metodologia per entendre i transformar la societat capitalista. Per tant abordar la qüestió del patriarcat i les relacions sexe-gènere, és una necessitat inexcusable per a qualsevol política emancipatòria. 
El patriarcat, o sistema de dominació del sexe/génere masculi sobre lo femení, és una estructura de relacions materials, econòmiques i ideològiques; relacions de poder que segueixen vigents.
No podem permetre que també aquest cop el capitalisme ens divideixi.

Per veure l'article sencerhttp://www.lahaine.org/index.php?p=57117

2 comentaris:

Salvi ha dit...

M'encanta aquesta entrada

Geranium Lilinium ha dit...

No he sentit vegades algún dels punts sobre els quals detalles les explicacions que donen els homes!!!!!!!!...que desde el meu modest punt de vista: no arriben a veure més enllà de la seva panxa.
Per sort, també hi han homes com tu que ens ajuden a entendre les nostres propies injustícies. M´alegro de llegir-te de nou.

Amb indignació aprofito una de les teves frases del blog:

Prefiero morir de pie e indignad@, a vivir como un/a esclav@...

Geranium Lilinium

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...